Akıntıya kapılmış bir küçük dal parçasının hikâyesidir bu,
Kadim Bâbil şehrinde gözlerini açmıştı dünyâya,
Yıllâr ile anladı yaşadığı toplumda bir akıl hastalığı mevcut idi,
Tıpkı her hastalık gibi...